Misiune

Misiune

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Matei 28:19-20

Rolul Bisericii a fost, este şi va fi până la „sfârşitul veacului” acela de a-L duce pe Hristos în mijlocul lumii. Înţelegând că fără lucrarea de misiune îşi pierde scopul şi ţelul, biserica implică toate resursele umane, spirituale şi materiale de care este nevoie în proclamarea adevărului Evangheliei prin:(Evrei 2:10).Noi credem că scopul lui Dumnezeu este acela de a avea oameni după chipul şi asemănarea Sa. Credem că scopul final al lucrării lui Cristos este acela de a „duce pe mulţi fii la slavă” (Evrei 2:10).

Scopul nostru este acela de a mobiliza şi de a echipa tineri plini de pasiune pentru această lucrare, dornici să-L facă cunoscut pe Dumnezeu în zone în care sunt puţini credincioşi. Dorim ca tot mai mulţi oameni să fie atraşi de Cuvântul lui Dumnezeu şi să-L primească ca Mântuitor.

Biserica Betleem – Orastie se implică în formarea grupurilor de misiune în care sunt implicaţi slujitori care înţeleg planul lui Dumnezeu pentru viaţa lor şi doresc să promoveze valorile creştine. Liderii acestor grupuri stabilesc întâlniri care îi ajută pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine, să crească în relaţia cu El, să trăiască mai mult ca El şi să-şi descopere chemarea şi darurile primite de la Dumnezeu pentru a le folosi în misiune.Suntem convinşi că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să fim un misionar, să ducem Cuvântul Lui până la marginile pământului, să Îl facem cunoscut la orice persoană şi ştim că suntem toţi implicaţi în misiunea lui Dumnezeu de a-şi vesti dragostea şi de a-şi răscumpăra un popor. Vrem să fim o Biserică deschisă pentru cei nemântuiţi şi să folosim orice oportunitate pentru a câstiga suflete pentru Cristos.

Motivaţi de porunca Domnului de a merge şi a face ucenici, de holdele care sunt coapte dar şi de măreaţa răsplătire, haideţi să fim împreună harnici pentru Hristos şi să spunem: ”Sunt aici, stau la dispoziţia Ta”.